Notariusz

Notariusz Edyta Pietrewicz ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 roku. Po odbyciu aplikacji notarialnej zdała w 2005 roku egzamin notarialny, a następnie, po ukończonej asesurze notarialnej, została w 2009 roku powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Kancelarię notarialną prowadzi nieprzerwanie w Sopocie – początkowo w ramach spółki partnerskiej, a od 2015 roku w ramach kancelarii indywidualnej.

Jest również mediatorem między innymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, zaś od 2015 roku także Dyrektorem powołanego w tym czasie Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku.

Angażuje się również w prace samorządu notarialnego na różnych jego szczeblach. W latach: 2012-2015 – w ramach Rady Izby Notarialnej w Gdańsku była Kierownikiem Szkoleń Aplikantów Notarialnych oraz Rzecznikiem Prasowym, a w latach: 2013–2015 także Wiceprezesem Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. Uczestniczyła w tym okresie między innymi w zajęciach Francuskiego Uniwersytetu Notariatu, organizowanych przez Radę Najwyższą Notariatu we Francji. Obecnie jest także Członkiem Komisji Odwoławczej – Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Od 2012 roku uczestniczy w pracach Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego z siedzibą w Warszawie, powołanej przez Krajową Radę Notarialną, między innymi w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego i konstytucyjnego. W 2016 roku powołana została na Wiceprzewodniczącą Rady tej Fundacji. Jest również Przewodniczącą Komisji do spraw nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille (z zakresu prawa międzynarodowego) oraz Przewodniczącą Komisji do spraw cyfryzacji czynności notarialnych, działających w ramach tej Fundacji.

Jako przedstawiciel polskiego notariatu uczestniczy także w spotkaniach Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE) w Grupie Nowe Technologie, zajmującej się między innymi cyfryzacją obrotu prawnego w państwach europejskich oraz w Grupie Mediacje, pracującej nad wspólnymi praktykami dla notariuszy z państw europejskich będących jednocześnie mediatorami.