„Ważne przy czynnościach notarialnych dla mnie jest wskazywanie różnych możliwych rozwiązań i wyjaśnianie ich skutków prawnych.”

Edyta Pietrewicz

Prawo i wartości sztuką przedstawiane – Konsensus

Relacja w empatii i równowadze, dialog spełniony porozumieniem

Notariusz kreuje prawo tam, gdzie strony osiągają wielopłaszczyznową zgodę, po wzajemnym wysłuchaniu, zrozumieniu, w poszanowaniu wzajemnych interesów. Nie w drodze ustępstw, a w drodze współpracy. W relacji, w której każdy ma poczucie spełnienia.

Niniejsza publikacja jest drugą z pięciu publikacji z serii Legal Design – Prawo i wartości sztuką przedstawiane

Wstęp do serii: Site-specific art, kolejne publikacje z tej serii: Paragraf, Temida, Nie wystarczy patrzeć

Edyta Pietrewicz

Notariat jest dla mnie wyjątkową profesją prawniczą, w której jako osoba zaufania publicznego pomagam w rozwiązywaniu problemów prawnych przy jednoczesnym skupieniu się na człowieku. Prawo w mojej ocenie służy człowiekowi i – wbrew często wyrażanej opinii – nie ogranicza ludzkiej wolności, a pomaga odkryć jak rozległe są jej granice.

Wpisy, które mogą Ciebie zainteresować: