„Ważne przy czynnościach notarialnych dla mnie jest wskazywanie różnych możliwych rozwiązań i wyjaśnianie ich skutków prawnych.”

Edyta Pietrewicz

Legal Design – prawo z myślą o człowieku

Prawo powinno służyć człowiekowi i – wbrew często wyrażanej opinii – nie ograniczać ludzkiej wolności, a pomagać w odkrywaniu jak rozległe są jej granice. To bowiem prawo i wolność, jak pisał Henryk Ibsen, są filarami społeczeństw. Nie zawsze jednak prawo jest tak postrzegane. Wynika to przede wszystkim z formy przekazywania wiedzy prawniczej. I to zarówno na etapie kształcenia prawników, jak i na etapie stosowania prawa, czyli świadczenia usług prawnych lub tworzenia tekstów i dokumentów prawnych. Klasyczna edukacja i przekaz w dziedzinie prawa skupiają się na dogłębnym wyjaśnianiu kwestii prawnych, bez dostrzeżenia tego, że niezwykle ważne jest również ich prezentowanie w sposób zrozumiały dla odbiorcy, czyli człowieka, któremu mają służyć.  

Wiedzę prawniczą można jednak przekazywać w sposób w pełni oddający istotę regulacji prawnych i jednocześnie – przyjazny dla człowieka, zwiększający jego zaangażowanie w poznawanie systemu prawa i jego rozumienie. Z wykorzystaniem technologii, które ułatwiają tego wizualizację. Obrazuje to załączona grafika, nawiązująca do grafiki ze strony Legal Design Lab w Stanford Law School, gdzie zrodziła się idea Legal Design. Idea oparta na prawie, technologii i projektowaniu zorientowanym właśnie na człowieka. Legal Design Lab to interdyscyplinarny zespół pracujący z wykorzystaniem tej idei. Kreujący nową generację produktów i usług prawnych. Rozwijający prawników – Legal Designerów, dla których kluczowa jest komunikacja zrozumiała dla odbiorcy tych produktów i usług i odbiorcę tego w powyższe angażująca. Szerzej o tym pisze Margaret Hagan, Dyrektor The Legal Design Lab, m. in. w swojej książce pt. Law by Design. 

Warto wskazać, że i w Polsce idea ta wzbudza zainteresowanie i zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Posłuchać o niej można było między innymi podczas jednej z prelekcji w ramach Festiwalu Gdynia Design Days, który odbywał się w Gdyni w dniach: 2 – 10 lipca 2022 roku. 

Linki związane z powyższym: 

https://law.stanford.edu/organizations/pages/legal-design-lab/

https://lawbydesign.co/

Edyta Pietrewicz

Notariat jest dla mnie wyjątkową profesją prawniczą, w której jako osoba zaufania publicznego pomagam w rozwiązywaniu problemów prawnych przy jednoczesnym skupieniu się na człowieku. Prawo w mojej ocenie służy człowiekowi i – wbrew często wyrażanej opinii – nie ogranicza ludzkiej wolności, a pomaga odkryć jak rozległe są jej granice.

Wpisy, które mogą Ciebie zainteresować: