”Notariusz kreuje prawo tam, gdzie strony osiągają wielopłaszczyznową zgodę…”

Edyta Pietrewicz

Oferta

Notariusz – zgodnie z ustawą Prawo o notariacie – jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, czyli formę aktu notarialnego lub poświadczenia notarialnego.

Mając na uwadze różnorodność czynności notarialnych i odrębność każdej sprawy oraz fakt, że ważne dla nas jest, abyśmy mogli pochylić się nad każdą Państwa sprawą indywidulanie, zachęcamy do kontaktu z kancelarią przed planowaną czynnością:

  • pozwoli nam to prawidłowo określić rodzaj i zakres czynności notarialnej, której Państwo potrzebują, a także udzielić właściwej dla Państwa sprawy pomocy oraz precyzyjnych informacji i wyjaśnień;
  • wskażemy najlepsze dla Państwa rozwiązania i wytłumaczymy ich skutki prawne;
  • pomożemy ustalić jakie dokumenty są konieczne i rekomendowane dla sprawnego, profesjonalnego i bezpiecznego przeprowadzenia Państwa sprawy;
  • policzymy w sposób indywidulany opłaty z tym związane;
  • w podsumowaniu przekażemy Państwu mailem listę dokumentów oraz szczegółowe wyliczenie opłat.

Przeprowadzane czynności notarialne to przede wszystkim:

czynności z zakresu obrotu nieruchomościami, a wśród nich: rynek pierwotny obrotu nieruchomościami – umowy deweloperskie i umowy przeniesienia własności oraz rynek wtórny obrotu nieruchomościami, a w nim: umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dożywocie czy umowy o zniesienie współwłasności lub wspólności, w zakresie nieruchomości gruntowych – działek gruntu, jak i lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych lub użytkowych, na potrzeby mieszkaniowe, handlowe, jak również inwestycyjne;

czynności z zakresu prawa handlowego i prawa gospodarczego, czyli umowy spółki, oświadczenia o objęciu udziałów w kapitale zakładowym, oświadczenia o przystąpieniu do spółki czy też protokół ze zgromadzenia wspólników, a także czynności w zakresie zarządu sukcesyjnego;

czynności z zakresu prawa rodzinnego – umowy takie, jak: umowa majątkowa małżeńska, w tym: wprowadzająca rozdzielność majątkową, tzw. intercyza, wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, rozszerzająca lub ograniczająca wspólność ustawową czy przywracająca wspólność ustawową, a także umowa o podział majątku wspólnego, zarówno w trakcie trwania małżeństwa – po wprowadzeniu rozdzielności, jak i po jego ustaniu – np. po rozwodzie;

czynności z zakresu prawa spadkowego, a wśród nich: testament, akt poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy też umowa o dział spadku;

poświadczenia: dokumentów, podpisu oraz pozostawania przy życiu.