Notariusz

Notariusz Edyta Pietrewicz ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 roku. Po odbyciu aplikacji notarialnej zdała w 2005 roku egzamin notarialny, a następnie, po ukończonej asesurze notarialnej, została w 2009 roku powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Kancelarię notarialną prowadzi nieprzerwanie w Sopocie – początkowo w ramach spółki partnerskiej, a od 2015 roku w ramach kancelarii indywidualnej.

Jest również mediatorem między innymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, zaś od 2015 roku także Dyrektorem powołanego w tym czasie Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku.

Angażuje się również w prace samorządu notarialnego na różnych jego szczeblach.

Czynności notarialne

Notariusz – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 164, z późn. zm.) – jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Mediacje

Mediator prowadząc mediację, czyli proces w którym jako osoba niezależna i profesjonalnie przygotowana pomaga on stronom będącym w konflikcie rozwiązać ich spór, kieruje się Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. Stanowią one kolejno o: dbałości o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia, neutralności wobec przedmiotu sporu, bezstronności wobec uczestników mediacji, dbałości o poufność mediacji, rzetelnym informowaniu stron o istocie i przebiegu mediacji.

Kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna znajduje się na parterze budynku GOOD POINT, do którego wejście znajduje się od strony Alei Niepodległości oraz od strony ul. Kolejowej (równoległej do Alei Niepodległości, usytuowanej wzdłuż torów kolejowych).


Miejsca parkingowe znajdują się: wzdłuż Alei Niepodległości, przy budynku od strony ul. Kolejowej oraz na parkingu pod Dworcem Głównym w Sopocie, mieszczącym się w odległości ok. 200 m od kancelarii, z którego można wejść do budynku od strony ul. Kolejowej.