<

Notariusz

Notariusz Edyta Pietrewicz ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 roku. Po odbyciu aplikacji notarialnej zdała w 2005 roku egzamin notarialny, a następnie, po ukończonej asesurze notarialnej, została w 2009 roku powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Kancelarię notarialną prowadzi nieprzerwanie w Sopocie – początkowo w ramach spółki partnerskiej, a od 2015 roku w ramach kancelarii indywidualnej.

Jest również mediatorem między innymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, zaś od 2015 roku także Dyrektorem powołanego w tym czasie Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku.

Angażuje się również w prace samorządu notarialnego na różnych jego szczeblach.

Czynności notarialne

Notariusz – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192, z późn. zm.) – jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Mediacje

Mediator prowadząc mediację, czyli proces w którym jako osoba niezależna i profesjonalnie przygotowana pomaga on stronom będącym w konflikcie rozwiązać ich spór, kieruje się Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. Stanowią one kolejno o: dbałości o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia, neutralności wobec przedmiotu sporu, bezstronności wobec uczestników mediacji, dbałości o poufność mediacji, rzetelnym informowaniu stron o istocie i przebiegu mediacji.

Kancelaria notarialna

Od dnia 23 marca 2021 roku siedziba kancelarii notarialnej znajduje się pod nowym adresem - w budynku biurowym N696 położonym w Sopocie przy Alei Niepodległości pod numerem 696 lokal 1.1.

Miejsca parkingowe znajdują się: przy budynku - 4 miejsca przeznaczone dla Klientów kancelarii z oznaczeniem tych miejsc: "P - NOTARIUSZ", w pobliżu budynku, wzdłuż Alei Niepodległości oraz wzdłuż ulicy Armii Krajowej.