Ius est ars boni at aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Opłaty

Notariusz za dokonane czynności notarialne pobiera wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej określone właściwymi przepisami prawa, do którego doliczany jest podatek od towarów i usług. Przy określonych czynnościach notariusz zobowiązany jest również do pobrania właściwych podatków i opłat sądowych, które następnie w imieniu strony czynności przekazuje odpowiednio do urzędu skarbowego oraz do sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Ze względu na nasze indywidualne podejście do każdej Państwa sprawy, nie znajdą Państwo na tej stronie kalkulatora opłat związanych z aktami notarialnymi. Opłaty za czynności notarialne liczymy dla Państwa po uprzednim precyzyjnym określeniu rodzaju i zakresu planowanej przez Państwa czynności, o czym szerzej informujemy w zakładce Oferta. Szczegółowe wyliczenie opłat przekazujemy Państwu następnie mailem. Zachęcamy zatem do kontaktu z kancelarią przed planowaną czynnością.