Konsensus
Relacja w empatii i równowadze, dialog
spełniony porozumieniem

Paragraf
Zrównoważony Modulor

Temida
Sprawiedliwa harmonia
bezstronnego wyważenia

O mnie

Notariat jest dla mnie wyjątkową profesją prawniczą, w której

jako osoba zaufania publicznego pomagam w rozwiązywaniu problemów prawnych przy jednoczesnym skupieniu się na człowieku.

Oferta

Notariusz jest powołany
do dokonywania czynności,

którym strony są obowiązane lub pragną
nadać formę notarialną z zakresu…

Mediacje

Mediacja jest sztuką
dostrzeżenia

tego, co obiektywnie widoczne, zaś subiektywnie trudne do odkrycia.

Opłaty

Opłaty za czynności notarialne liczymy
dla Państwa

po uprzednim precyzyjnym określeniu
rodzaju i zakresu planowanej czynności.